Center za obdelavo biomedicinskih signalov in slikLaboratorij za sistemkso programkso opremoInštitut za računalništvoFakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatikoUniverza v Mariboru
 
Uvod
Raziskave in razvoj

Uvod

Center za obdelavo biomedicinskih signalov in slik (COBSIS) je organiziran znotraj Laboratorija za sistemsko programsko opremo. Njegova dejavnost je zato tesno povezana s pedagoškim in z raziskovalnim delovanjem laboratorija, seveda le s področjem biomedicinskih signalov in slik.

Raziskave na področju obdelave signalov in slik doživljajo izjemen vzpon, saj obogatijo večino današnjih visokotehnoloških proizvodov z mnogo dodane vrednosti. COBSIS skrbi predvsem za uporabnost raziskovalnih dosežkov v medicinskem okolju, zato vzdržuje strokovne stike s sorodnimi centri in skupinami v Sloveniji in drugod po svetu. Posebej intenzivno je sodelovanje s projektnimi partnerji na evropskem nivoju in v Splošni bolnišnici Maribor. Tako sta v zadnjem obdobju tekla dva projekta 5. evropskega okvirnega programa, ki sta dosegla lepe raziskovalne in aplikativne rezultate. Gre za projekta Neuromuscular Assessment in the Elderly Worker (NEW) in A Generic Environment for Bio-Numerical Simulation (SimBio). V okviru prvega je nastal računalniški postopek za dekompozicijo površinskih elektromiogramov, znotraj drugega pa simulacijsko okolje za preverjanje gibljivosti kolenskega sklepa z vsajenimi umetnimi meniskusi.

Center za obdelavo biomedicinskih signalov in slik podpira razvoj naslednjih aktivnosti:

  • dekompozicijo površinskih elektromiogramov,
  • računalniško spremljanje in sprotno analizo obremenitvenega kardiološkega testa,
  • segmentacijo in analizo medicinskih ultrazvočnih in magnetno resonančnih slik,
  • rekonstrukcijo tkiv in organov iz zaporedja 2D ultrazvočnih ali magnetno resonančnih posnetkov ter
  • spremljanje dinamike oziroma rasti tkiv in organov s pomočjo računalniške analize ultrazvočnih ali magnetno resonančnih zaporedij slik ali 3D posnetkov, dobljenih v več časovno ločenih preiskavah.

ROSUS
COBSiS