Center za obdelavo biomedicinskih signalov in slikLaboratorij za sistemsko programsko opremoInštitut za računalništvoFakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatikoUniverza v Mariboru
 
Uvod
Raziskave in razvoj

Raziskave in razvoj

Pvršinski elektromiogrami

Analiza foliklov iz zaporedja ultrazvočnih slik:

Projekti s področja obdelave bimedicinskih signalov in slik

NEW Dekompozicija SEMG signalov

SimBio Razpoznavanje 3D struktur kolenskega sklepa iz MRI slik ter simuliranje kinematike kolenskega sklepa

Dekompozicijski model za eno- in dvodimenzionalne sestavljene signale

Značilnosti antralnih foliklov in zoritvena sposobnost jajčnih celic v pogojih in vitro

Znacilnosti dominantnega folikla v nestimuliranem ciklusu

COBSiS