Center za obdelavo biomedicinskih signalov in slik                           Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev Slovenska sekcija IEEE
ROSUS 2011

Namen konference
Agenda
Vabljena predavanja
Vabilo avtorjem
Pomembni datumi
Prijava na konferenco
Pokrovitelji
Odbori konference
Zbornik
Pokrovitelji

ROSUS2013

8. strokovna konferenca Računalniške obdelave slik in njene uporabe v sloveniji 2013

Sprejem

Še zadnje priprave

Borut Žalik

Dekan FERI

Borut Žalik

Dekan FERI

Mihaela Triglav Čekada

Uporaba merskih in nemerskih fotografij v fotogrametrične namene

Mihaela Triglav Čekada

Uporaba merskih in nemerskih fotografij v fotogrametrične namene

Mihaela Triglav Čekada

Uporaba merskih in nemerskih fotografij v fotogrametrične namene

Mihaela Triglav Čekada

Uporaba merskih in nemerskih fotografij v fotogrametrične namene

Mihaela Triglav Čekada

Uporaba merskih in nemerskih fotografij v fotogrametrične namene

Mihaela Triglav Čekada

Uporaba merskih in nemerskih fotografij v fotogrametrične namene

Mihaela Triglav Čekada

Uporaba merskih in nemerskih fotografij v fotogrametrične namene

Mihaela Triglav Čekada

Uporaba merskih in nemerskih fotografij v fotogrametrične namene

Martin Šavc

Ocenitev spektra osvetlitve z uporabo linearnih modelov logaritemskih vrednosti hiperspektralnih slik

Martin Šavc

Ocenitev spektra osvetlitve z uporabo linearnih modelov logaritemskih vrednosti hiperspektralnih slik

Martin Šavc

Ocenitev spektra osvetlitve z uporabo linearnih modelov logaritemskih vrednosti hiperspektralnih slik

Lovro Kuščer

Računalniški vid pri karakterizaciji gibanja oddaljenih objektov

Lovro Kuščer

Računalniški vid pri karakterizaciji gibanja oddaljenih objektov

Lovro Kuščer

Računalniški vid pri karakterizaciji gibanja oddaljenih objektov

Lovro Kuščer

Računalniški vid pri karakterizaciji gibanja oddaljenih objektov

Lovro Kuščer

Računalniški vid pri karakterizaciji gibanja oddaljenih objektov

Peter Lepej

Prednosti in slabosti digitalne obdelave slik na poljskem robotu

Peter Lepej

Prednosti in slabosti digitalne obdelave slik na poljskem robotu

Peter Lepej

Prednosti in slabosti digitalne obdelave slik na poljskem robotu

Peter Lepej

Prednosti in slabosti digitalne obdelave slik na poljskem robotu

Simon Zelič

Automatic calibration of video-based gaze tracking during robot-assisted gait rehabilitation

Simon Zelič

Automatic calibration of video-based gaze tracking during robot-assisted gait rehabilitation

Simon Zelič

Automatic calibration of video-based gaze tracking during robot-assisted gait rehabilitation

Simon Zelič

Automatic calibration of video-based gaze tracking during robot-assisted gait rehabilitation

Simon Zelič

Automatic calibration of video-based gaze tracking during robot-assisted gait rehabilitation

Odmor za kavo

Odmor za kavo

Odmor za kavo

Odmor za kavo

Odmor za kavo

Odmor za kavo

Odmor za kavo

Jurij Jemec

Modeli širjenja svetlobe v optično gostih medijih in njihova uporaba pri določanju optičnih lastnosti

Jurij Jemec

Modeli širjenja svetlobe v optično gostih medijih in njihova uporaba pri določanju optičnih lastnosti

Jurij Jemec

Modeli širjenja svetlobe v optično gostih medijih in njihova uporaba pri določanju optičnih lastnosti

Jurij Jemec

Modeli širjenja svetlobe v optično gostih medijih in njihova uporaba pri določanju optičnih lastnosti

Jurij Jemec

Modeli širjenja svetlobe v optično gostih medijih in njihova uporaba pri določanju optičnih lastnosti

Žiga Lesjak

Avtomatska zaznava časovno pogojenih morfoloških sprememb v MR slikah glave

Žiga Lesjak

Avtomatska zaznava časovno pogojenih morfoloških sprememb v MR slikah glave

>

Žiga Lesjak

Avtomatska zaznava časovno pogojenih morfoloških sprememb v MR slikah glave

Robert Korez

Razgradnja medicinskih slik hrbtenice

Robert Korez

Razgradnja medicinskih slik hrbtenice

Robert Korez

Razgradnja medicinskih slik hrbtenice

Robert Korez

Razgradnja medicinskih slik hrbtenice

Kosilo

Kosilo

Kosilo

Kosilo

Kosilo

Kosilo

Kosilo

Kosilo

Kosilo

Kosilo

Kosilo

Kosilo

Kosilo

Božidar Potočnik

Predsednik konference ROSUS2013

Domen Tabernik

VICOS EYE – Spletna storitev za kategorizacijo vizualnih objektov

Domen Tabernik

VICOS EYE – Spletna storitev za kategorizacijo vizualnih objektov

Domen Tabernik

VICOS EYE – Spletna storitev za kategorizacijo vizualnih objektov

Žiga Stopinšek

Uvajanje 3D tehnologij pri varstvu kulturne dediščine

Žiga Stopinšek

Uvajanje 3D tehnologij pri varstvu kulturne dediščine

Žiga Stopinšek

Uvajanje 3D tehnologij pri varstvu kulturne dediščine

Žiga Stopinšek

Uvajanje 3D tehnologij pri varstvu kulturne dediščine

Jaka Pohar

Ujemanje prstnih odtisov na podlagi grebenov

Jaka Pohar

Ujemanje prstnih odtisov na podlagi grebenov

Jaka Pohar

Ujemanje prstnih odtisov na podlagi grebenov

Uroš Mlakar

Razpoznavanje človeških emocij na osnovi digitalnih posnetkov

Uroš Mlakar

Razpoznavanje človeških emocij na osnovi digitalnih posnetkov

Uroš Mlakar

Razpoznavanje človeških emocij na osnovi digitalnih posnetkov

Uroš Mlakar

Razpoznavanje človeških emocij na osnovi digitalnih posnetkov

Janez Cesar

Določanje centra očesa s pomočjo krivulj enake intenzitete

Janez Cesar

Določanje centra očesa s pomočjo krivulj enake intenzitete

Janez Cesar

Določanje centra očesa s pomočjo krivulj enake intenzitete

Janez Cesar

Določanje centra očesa s pomočjo krivulj enake intenzitete

Janez Cesar

Določanje centra očesa s pomočjo krivulj enake intenzitete

Janez Cesar

Določanje centra očesa s pomočjo krivulj enake intenzitete

Odmor za kavo

Odmor za kavo

Odmor za kavo

Odmor za kavo

Odmor za kavo

Odmor za kavo

Odmor za kavo

Odmor za kavo

Jernej Kranjec

Razvijanje 360° panoramske slike iz leče s sferičnim zrcalom

Jernej Kranjec

Razvijanje 360° panoramske slike iz leče s sferičnim zrcalom

Jernej Kranjec

Razvijanje 360° panoramske slike iz leče s sferičnim zrcalom

Božidar Potočnik

Predsednik konference ROSUS2013

Božidar Potočnik

Predsednik konference ROSUS2013