Center za obdelavo biomedicinskih signalov in slik                           Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev Slovenska sekcija IEEE
ROSUS 2008

Namen konference
Agenda
Vabljena predavanja
Vabilo avtorjem
Pomembni datumi
Prijava na konferenco
Pokrovitelji
Odbori konference
Zbornik
Foto album

Vabljena predavanja

Sklop "Medicinske in biomedicinske aplikacije": Franjo Pernuš, Poravnava slik v slikovno vodenih medicinskih postopkih

Sklop "Industrijske aplikacije": Janez Primc, Emil Jerman, Mitja Zabavnik, Avtomatska detekcija prometa v slovenskih predorih

Sklop "Drugo": Sergej Rinc, Miha Gaberšek, Možnosti obdelave slik v aplikacijah za mobilne telefone


prof. dr. Franjo Pernuš,
Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana

 

PORAVNAVA SLIK V SLIKOVNO VODENIH MEDICINSKIH POSTOPKIH

Povzetek

Medicinske slike, ki so zajete z različnimi tehnikami slikanja, so danes nepogrešljive za postavitev diagnoze, načrtovanje in simulacijo posega, izvedbo posega ter za spremljanje učinkov posega ali napredovanja bolezni. Vsak poseg (operacija, radioterapija, radiokirurgija, intervencijska radiologija, itd.) naj bi bil čim natančnejši in minimalno invaziven. Ti dve zahtevi lahko dosežemo s slikovno vodenimi posegi, med katerimi kirurg, radioterapevt ali kemoterapevt s pomočjo slik, zajetih pred posegom, minimalno invazivno in natančno usmerja različna kirurška orodja, izvore energij ali kemikalije proti ciljani anatomski strukturi in se pri tem izogne kritičnim strukturam, kot so pomembne žile in živci. Osnovne komponente slikovno vodenih posegov so: zajem tridimenzionalne (3D) slike pred posegom z računalniško tomografijo (CT) ali magnetno resonančnim (MR) slikanjem, zajem ena ali več dvodimenzionalnih (2D) fluoroskopskih slik tik pred in/ali med posegom, poravnava (registracija) 3D pred in 2D medoperativnih slik, sledenje kirurških orodij v prostoru ter istočasno prikazovanje poravnanih slik, načrta posega in kirurških orodij na zaslonu. Podan bo pregled postopkov za poravnavo 3D slik zajetih pred in 2D slik zajetih med posegom.
 

Sklop:
Medicinske in biomedicinske aplikacije
 

Kratka biografija

Prof. dr. Franjo Pernuš je diplomiral leta 1976, magistriral leta 1979 in doktoriral leta 1991. V letih 1981-1982 se je izpopolnjeval na univerzi McGill, Montreal, Kanada. Od leta 1976 do danes je zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko. Trenutno je redni profesor za področje elektrotehnika in predstojnik Laboratorija za slikovne tehnologije. V preteklosti je kot vabljeni predavatelj predaval na mnogih uglednih univerzah (Harvard, Yale, Georgetown, George Washington, Johns Hopkins, UPenn, Oxford, ETH, TUM, Utrecht, Leuven, itd.).

Znanstveno in strokovno deluje na področjih računalniškega vida, računalniške analize in obdelave slik ter uporabi računalniškega vida v biomedicini in industriji. Rezultate raziskav je objavil v približno 150 recenziranih prispevkih. Trenutno je član uredniškega odbora 2 mednarodnih revij in član programskega odbora različnih mednarodnih konferenc. Bil je nosilec temeljnih in aplikativnih projektov ter je od leta 1999 vodja programske skupine Funkcije in tehnologije kompleksnih sistemov.

Znanstvene in raziskovalne dosežke uspešno prenaša v industrijsko okolje. S svojo skupino je izdelal vrsto naprav za kontrolo kakovosti izdelkov z računalniškim vidom, ki so danes v uporabi v Leku, Krki in Iskraemecu. Za tehnološke dosežke je s sodelavcema leta 1999 prejel Zoisovo priznanje. Leta 2000 je s tremi mladimi raziskovalci ustanovil visokotehnološko podjetje SENSUM d.o.o., ki raziskuje, razvija, proizvaja in prodaja sisteme z računalniškim vidom za farmacevtsko industrijo. Podjetje trenutno zaposluje 10 ljudi, trije imajo doktorat znanosti.


Janez Primc,
Technix d.o.o., Kamnik

Emil Jerman,
Technix d.o.o., Kamnik

 

 

AVTOMATSKA DETEKCIJA PROMETA V SLOVENSKIH PREDORIH

Povzetek

Sistem je namenjen spremljanju prometa in alarmnih stanj v predorih ali prometnih križiščih. Detekcija zaznava ustavljena vozila, nasproti vozeča vozila, pešce, spremembe hitrosti in zadimljenost na vozišču. Možna je tudi izvedba povezave s prometno signalizacijo in tako krmiljenje semaforjev glede na prometno stanje.

Promet nadzorujejo analogne video kamere, ki so nameščene v predorih. Aplikacija za avtomatsko detekcijo prometa prikazuje podatke in alarme, ki jih dobi iz posebnih računalnikov, kateri analizirajo video signale kamer. Izvaja se lahko na več računalnikih, ki so med seboj povezani na način ethernet povezave. Na strežniku pa se periodično kopirajo podatki iz ostalih računalnikov, tako da služi kot podatkovno skladišče. Aplikacija omogoča grafični prikaz alarmov za vsak odsek, ki ga pokriva določena kamera. Shranjene podatke lahko pregledujemo, razvrščamo in združujemo po različnih kriterijih.
 

Mitja Zabavnik,
Technix d.o.o., Kamnik

 

Sklop:
Industrijske aplikacije

 

Kratka biografija

Janez Primc, rojen 24.08.1958, diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani leta 1981, od leta 1983 do 1988 zaposlen kot razvojni inženir na področju analogne avtomatike, strokovni izpit opravil leta 1985, od leta 1988 do 1992 zaposlen kot član komercialno-tehnične skupine za izvedbo tehnoloških projektov v tujini, od leta 1992 zaposlen kot direktor v podjetju Technix, član IZS od leta 1998.

Emil Jerman, rojen 09.12.1978, diplomiral na Višji strokovni šoli za telekomunikacije v Ljubljani leta 2006. S področjem avtomatske detekcije prometa se ukvarja od leta 2002 in je sodeloval pri instalaciji omenjenega sistema v vseh na novo zgrajenih predorih v Sloveniji. V Belgiji se je izobraževal in je tudi certificiran serviser za opremo avtomatske detekcije prometa (Traficon), ki je instalirana v slovenskih predorih. Zaposlen je v podjetju Technix, kjer se ukvarja z vodenjem Projektov za video nadzor in avtomatsko detekcijo prometa na avtocestah.

Mitja Zabavnik je diplomiral leta 2007 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Sedaj je študent na podiplomskem magistrskem študiju na isti fakulteti. Zaposlen je v podjetju Technix, kjer se ukvarja z načrtovanjem, razvojem in postavitvijo sistemov za video nadzor in avtomatsko detekcijo prometa na avtocestah.


Sergej Rinc,
spletin.net d.o.o., Škofja vas

 

 

MOŽNOSTI OBDELAVE SLIK V APLIKACIJAH ZA MOBILNE TELEFONE

Povzetek

Mobilni telefon ni le bolj razširjena naprava za komuniciranje kot klasični telefon, ampak vse bolj tudi osrednja naprava za komuniciranje ljudi. Poleg telefoniranja in sporočanja s kratkimi obvestili pametni mobilniki omogočajo tudi izmenjavo elektronske pošte ter spletno brskanje, vključujejo pa tudi digitalne fotoaparate. Vse navedeno predstavlja zadostne pogoje za smiselnost razvoja dodatnih aplikacij tudi s področja obdelave digitalnih slik.

Za razvijalce aplikacij je najbolj poskrbela družba Apple z možnostmi, ki jih ponuja model iPhone. Pregledali smo zahteve in orodja za razvoj aplikacij za iPhone ter pripravili zabavno aplikacijo za uvrstitev v spletno trgovino AppStore. Primerjali smo rezultate obdelave slik glede na osebne računalnike in ugotovili smiselnost razvoja ter komercialni model multimedijskih aplikacij za obdelavo slik v mobilnih telefonih.


 

Miha Gaberšek,
spletin.net d.o.o., Škofja vas

 

Sklop:
Drugo (npr. šport, zabava itd.)

 

Kratka biografija

Sergej Rinc je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru leta 2007. V družinskem podjetju je že leta 1994 razvijal in zastopal aplikacije za fraktalno zgoščevanje slik in sedaj že 15 let propagira uporabo digitalnih slik v podjetjih. Kot direktor podjetja spletin.net od leta 2008 vodi razvoj naprednih večpredstavnostnih aplikacij in multimedijskih infoproduktov ter jih uvaja kot osnovni ali dodatni element spletnega trženja in uporabe v podjetjih. Osnovni področji njegovega raziskovanja sta uporaba standardov za večpredstavnostne aplikacije s poudarkom na MPEG-7 in multimedijske baze XML.

Miha Gaberšek, rojen 17.9.1983, je absolvent Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Do sedaj je sodeloval v več podjetjih na področjih kot so razvoj poslovnih informacijskih sistemov, spletne aplikacije, obdelava slik in vgrajeni računalniški sistemi. Od leta 2006 se ukvarja predvsem z administracijo naprednih spletnih portalov in s spletno integracijo.